Doğal Bebek Atölyesi

Kilis, coğrafi konumu gereği Suriye krizinden en çok etkilenen şehirlerden biridir. Suriye ile sınır komşusu olan Kilis’te bulunan sınır kapısı oldukça fazla sayıda Suriyeli tarafından Türkiye’ye geçmek için kullanılmıştır. Bugün kendi nüfusundan fazla sayıda Suriyeliye ev sahipliği yapan tek il Kilis’tir. Bu ani demografik değişim sonucu Kilis’te temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve sosyoekonomik zorluklar ile yaşamak zorunda olan kadın birey sayısında önemli bir artış yaşanmıştır.

Kilis’te faaliyete geçirilen Leap Natural Doğal Bebek Atölyesi ile yerel ve Suriyeli kadınların mesleki eğitim almalarının ve gelir elde etmelerinin gerçekleşmesine ek olarak toplumsal uyum sürecine katkı sağlamak da hedeflenmektedir.

%100 Doğal Leap Natural Bebekleri, çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini harekete geçirebilmek amacıyla olabildiğince az yüz ifadesi barındıracak şekilde üretilmektedir. Bebeklerimizin mutlu ya da mutsuz bir ifade içermemesi bebekle oynayan çocuğun onları istediği şekilde hayal edebilmesini sağlamaktadır. Piyasada satılan ve kadın ve erkek vücutlarına dair tek bir idealin olduğu algısını yaratan diğer bebeklerden farklı olarak, Leap Natural Bebekleri cinsiyetsizdir ve toplumsal cinsiyet rolleri açısından bir özellik atfedilmemiştir. Bu açıdan gerçek bebekler ve çocuklar gibidir.